INTRESSERAD AV INNOVATION?

HÄR HITTAR DU METODER, MODELLER OCH VERKTYG
FÖR ATT KUNNA DRIVA UTVECKLINGEN
MOT NYA HORISONTER!

Hur går innovation till?

Många söker efter enkla recept till framgångsrik innovation och visst kan innovation vara enkelt, men det kan också innebära komplexa processer som kräver att man förstår varför och hur, att man blir aktivt med att driva processer, utveckla, laborera och experimentera. Slutligen behöver man förändrar det gamla sättet för att möjliggöra utveckling.

Förstå

Ibland handlar det om att förstå något – t.ex. öka kunskapen inom något område eller skapa en gemensam begreppsbild för att rätt förutsättningar för en ökad innovationsförmåga.

Göra

Ibland handlar det om att komma till handling för att öka innovationsförmågan. Det kan handla om allt från att arrangera aktiviteter för erfarenhetsutbyte till att skapa strukturer och stöd.

Förändra

Ibland krävs det förändring för att bereda väg för ökad innovationsförmåga. Det kan handla om att undanröja hinder eller öppna upp för nya former av samarbeten, arbetsmetoder eller processer.

konkret handlar det om

Se helheten

Ofta handlar ökad innovationsförmåga om att förstå och hantera förändringar i komplexa
system. Därför är förmågan att se helheten och skapa värde i alla delar viktigt. Hur gör man
då för att möta behov och utmaningar som omfattar flera dimensioner?

Här hittar du metoder och modeller som svarar mot behoven av att
förstå, föra och förändra för ökad innovationsförmåga på systemnivå:

”Att kollaborera, diskutera och genom öppna processer skapa en gemensam begreppsbild är viktigt för att skapa samförstånd kring vad innovation innebär.”

Se människan

Framgångsrik innovation är förmågan att hitta nya lösningar som motsvarar
människans behov. Att sätta människan i fokus öppnar upp för helt nya
möjligheter. Hur gör man då för att involvera innovationens mottagare
(kunden, användaren, brukaren) i processen?

Här hittar du metoder och modeller för ökad innovationsförmåga som svarar
mot behoven av att sätta människan i fokus för innovationsarbetet:

”Att låta användare vara med och prova på nya lösningar är en viktig del av satsningen och vi försöker hitta en mängd kontaktytor för att öka kundinvolvering.”

Hitta drivkraften

Innovation handlar om att skapa förutsättningar för en stark konkurrenskraft för en
bransch i förändrinh, vilket kan vara utmanande. För att lyckas behöver man
förbättra förmågan att se möjligheter och dra nytta av sina styrkor. Att hitta en
gemensam drivkraft att utgå ifrån bidrar till effektiva innovationsprocesser.

Här finner du metoder och modeller som svarar mot behoven av att förstå, göra
och förändra genom att hitta drivkrafter som ökar innovationsförmågan:

”Det faktum att vi genom projektet Ökad innovationsförmåga för samman kompetenser från allt från innovationsledning till tjänsteinnovation och design gör att vi har många olika ingångar till vad som bidrar till ökad innovationsörmåga.”

Skapa kulturen

Vad krävs för att skapa ett innovationsfrämjande kultur? Våga tänka nytt och föra fel, skapa
utrymme för att människor med olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv kan mötas.
Hur gör man då för att utveckla dessa förmågor?

Här hittar du metoder och modeller som svarar mot behoven av att förstå, göra
och förändra genom att skapa en kultur som ökar innovationsförmågan:

”Det faktum att vi genom Ökad innovationsförmåga för samman kompetenser från områden som spänner över innovationsledning, tjänsteinnovation och design gör att vi har många olika ingångar till vad som bidrar till ökad innovationsförmåga.”

Upp till toppen