I samverkan med VINNOVA har Västerås stad etablerat MISTEL, en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer i en testbädd med specifikt fokus på innovationer inom äldreomsorgen. Här finns ett antal exempel på genomförda projekt samlade för den som vill lära och inspireras.

Upp till toppen