Innovation är många gånger både svårt och oförutsägbart. Det innebär ofta risktagande och ovisshet om och när själva värdet kan genereras. Hos Stanford Social Innovation Review finns en modell som kan användas för att förutsäga innovationskapaciteten i en organisation. Något som kan vara till hjälp när man vill hitta balansen mellan att fortsätta innovera eller skala upp en framtagen innovation. 

Upp till toppen