Vilka roller, funktioner och kompetenser behövs för att skapa det klimat där innovationer kan växa och bli framgångsrika? I boken The ten faces of innovation, skriven av Tom Kelly, verksam hos designföretaget IDEO, beskrivs de roller som en organisation behöver för att löpande möta nya utmaningar och möjligheter med innovation.

Upp till toppen