Forskningen visar på vikten av att sätta upp tydliga mål, både på grupp- och individnivå. Hur identifierar och formulerar vi mål för innovation? Inom forskningsprogrammet PIEp har man utvecklat en innovationsworkshop och ett handfast körschema som kan användas för att definiera mål och öka innovationsförmågan i ett team/grupp.

Upp till toppen