Hos SIS utvecklas vägledande ramverk för verktyg, metoder, angreppssätt och processer som hjälper företag och andra organisationer med att etablera och utveckla sin innovationsförmåga. Utvecklingen av en innovationsledningsstandard kan användas som diskussionsunderlag för dem som är intresserade av att förstå vilka element och förmågor som bör finnas med i ett mer systematiskt innovationsarbete.

Upp till toppen