Innovationsprocessens tidiga fas kan vara utmanande. Om man utvecklar en innovationsstrategi, som också kopplas till affärs-eller verksamhetsstrategin, kan processen bli både tydligare och mer effektiv. I Booz & Co’s årliga studie över hur resurser till forskning och utveckling fördelas kan ge värdefull vägledning till hur innovtionsstrategi kan utvecklas och flätas samman med affärs-eller verksamhetsstrategi.

Upp till toppen