Digitalisering öppnar upp för en mängd nya möjligheter till effektivisering, tjänsteutveckling och innovation. Förståelsen för digitaliseringens påverkan på bolags konkurrenskraft blir allt större och allt fler vet att de behöver göra något men frågan är vad hur och när? I boken “Att leda digital transformation”, som går att läsa digitalt, finns verktyg för den som vill ta kommandot över processen. Boken innehåller också flera exempel som bygger på djupintervjuer med framgångsrika företag.

Upp till toppen