Runt om i världen pågår en mängd satsningar för att på bästa sätt möta konkurrensen på den globala marknad där kunderna blir allt mer informerade, inflytelserika och krävande. Många beskriver den pågående digitala transformationen som industrisamhällets fjärde paradigmskifte. Ta del av en lägesbeskrivning och flera exempel på hur man kan möta en framtid där det värde som kunder är villiga att betala för allt oftare ligger i en kombination av produkter och tjänster, som alla är nära eller direkt kopplade till digitala lösningar.

Upp till toppen