Handfast guide till strategier för uppskalning

Handfast guide till strategier för uppskalning

I rapporten ”Making it BIG – Strategies for scaling social innovations” från Brittiska Nesta finns en mängd handfasta tips och guidning för den som vill hitta strategier för att skala upp och sprida en social innovation. Rapporten hjälper dig att rama in dina...
Modell för balans mellan innovation och uppskalning

Modell för balans mellan innovation och uppskalning

Innovation är många gånger både svårt och oförutsägbart. Det innebär ofta risktagande och ovisshet om och när själva värdet kan genereras. Hos Stanford Social Innovation Review finns en modell som kan användas för att förutsäga innovationskapaciteten i en...

Upp till toppen