Modell för balans mellan innovation och uppskalning

Modell för balans mellan innovation och uppskalning

Innovation är många gånger både svårt och oförutsägbart. Det innebär ofta risktagande och ovisshet om och när själva värdet kan genereras. Hos Stanford Social Innovation Review finns en modell som kan användas för att förutsäga innovationskapaciteten i en...

Upp till toppen